Uplatnění práva z vadného plnění

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Kupující:

Vše jméno a příjmení

Vaše adresa

Váš telefon a e-mail

 

Prodávající:

Dekedu.cz - Ing. Ivo Fiala

IČ 08099715

Gajdošova 4489/26, Brno 615 00

 

Místo , datum ……………..

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

 

Vážení, 

dne ……… jsem ve vašem e-shopu www.dekedu.cz zakoupil/a ................................................................. .............................................................................................................................................. (identifikace zboží).

Zboží vykazuje následující závady: ...............................................................……………………………………… …...........................................................................................................…...……..……. (popis závady na zboží).

Vzhledem k tomu, že se zřejmě jedná o vadu odstranitelnou, žádám vás o: .............................. ........................................................................................... (jasné uplatnění práva z  vadného plnění), a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu a následně o potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.

Předem děkuji za kladné vyřízení 

 

..............................................

(vlastnoruční podpis)

Přílohy: Kopie kupního dokladu