Reklamace - vady výrobku

 

Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí - vady výrobku

Kupující:

Vše jméno a příjmení

Vaše adresa

Váš telefon a e-mail

 

Prodávající:

Dekedu.cz - Ing. Ivo Fiala

IČ 08099715

Gajdošova 4489/26, Brno 615 00

 

Místo , datum …………….. 

Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí

 

Vážení,

dne ……… jsem ve vašem e-shopu www.dekedu.cz zakoupil ............................................................................... .................................................................................................................................................. (identifikace zboží).

Zboží vykazuje následující závady: .........................................................................................................................………………………………………………..................……..............................……………. (popis závady na zboží).

Vzhledem k tomu, že se vada na věci projevila do šesti měsíců od koupě, uplatňuji právo na dodání nové……..........….(volba práva) z důvodu nesplnění jakosti zboží při převzetí ve smyslu § 2161 ve spojení s § 2169 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení dané reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduji a následně o potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. 

Předem děkuji za kladné vyřízení

 

..............................................

(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy:

Kopie kupního dokladu