ODSTOUPENÍ

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Kupující:

Vše jméno a příjmení

Vaše adresa

Váš telefon a e-mail

Prodávající:

Dekedu.cz - Ing. Ivo Fiala

IČ 08099715

Gajdošova 4489/26, Brno 615 00

 

Místo , datum ……………..

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Vážení,

dne ……… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu DEKEDU.cz s vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo: ..............................................…...........................................................…… (identifikace zboží). Toto zboží jsem převzal/a dne ………..........

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……… korun a ……… korun za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č. ....................…............................……, nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem
 

..............................................

(vlastnoruční podpis)

Přílohy:
Kopie kupního doklad